خرید دارایی های مضطرب

[ad_1]

به عنوان بانک ها و سایر منابع سنتی از سرمایه خود را پیدا ترازنامه منعکس کننده بیشتر و بیشتر زیر انجام, دارایی های وام استانداردهای همچنان به تشدید و منجر به خوبی به اطلاع عموم کمبود اعتبار تجاری. منابع جایگزین سرمایه مانند سهام خصوصی financings یا عمومی بازارهای اوراق بهادار نیز دور از دسترس برای بسیاری از شرکت ها. به عنوان یک نتیجه افزایش تعداد شرکت های خودشان رو قابل توجهی بحران نقدینگی با بسیاری از به دنبال حفاظت در رسیدگی به ورشکستگی.

اداری از دادگاه های ایالات متحده گزارش می دهد که بیش از 43,000 کسب و کار برای ورشکستگی زمینه در طول سال 2008 در حالی که آمریکا ورشکستگی موسسه گزارش بیش از 14,000 براده ورشکستگی کسب و کار در طول سه ماهه اول سال 2009 افزایش حدود 30 درصد به صورت سالانه.

به طور مشابه, همه, هندی, بانک در آن Q3 FY10 نتایج نشان داده اند که افزایش قابل توجهی در هر دو ناخالص و خالص NPA. همه آنها در بخش جداگانه تحت مدیر کل برای مقابله با مسائل ناشی از NPA و همچنین اقتدار به فروش چنین دارایی به دارایی بازسازی شرکت است.

اگر چه آب و هوای فعلی اقتصادی به شمار چالش های مضطرب کسب و کار آن نیز ممکن است ارائه فرصت های بیشتر اقتصادی صدا شرکت ها برای به دست آوردن دارایی های کلیدی و یا خطوط از کسب و کار در قیمت های مقرون به صرفه. اما این معاملات بیش از حد خوب درست باشد? متاسفانه هیچ “one-size-fits-all”, پاسخ, اما در اینجا برخی از کلید سوال بپرسید هنگامی که یک معامله با یک مضطرب شرکت:

به نظر شما هزینه های فراتر از قیمت خرید?

خرید دارایی های مضطرب می تواند وقت گیر و گران قیمت هم از نظر مدیریت توجه و مشاور خارج از سازمان هزینه. به این دلایل بسیاری از مدیران فرض کنیم که خرید از سالم کسب و کار بهتر است به خرید دارایی های مضطرب به دلیل آن شامل کاهش هزینه های معامله و نیاز به زمان کمتر برای بستن.هنگامی که هزینه های قانونی و اضافی انطباق برای به دست آوردن NPA از قوس و یا بانک به طور مستقیم در میان در قیمت مقرون به صرفه یک خریدار فکر کردم آن ممکن است بسیار جذاب است.

این است که آن یک معامله و یا سرقت ؟

اگر خریدار بالقوه به دنبال مشاوره مدیریت و مذاکره خرید دارایی های کلیدی از یک مضطرب رقیب بدون در نظر گرفتن کنترل کل شرکت وجود دارد مسائل دیگر را در نظر بگیرید. در حالی که خریدار می تواند و باید با استفاده از اهرم مذاکره ارائه شده توسط هدف درماندگی مالی, اما در همان زمان معامله باید ارائه معقول ارزش دارایی به دست آورد. دلیل این است که باید آن را به رایگان دریافت کنید و آینده بستن-رایگان به عنوان دارایی به دست آورد و امکان هر گونه وام یا سایر ذینفعان به ادعا می کنند که معامله شد mala-فیده /جعلی و قیمت پرداخت شده بود و نه بر اساس ارزش تجاری با توجه به همه شرایط.سوالات کلیدی برای مدیران رخ داده است صرف نظر از این که آیا وجود دارد هر گونه قصد به نمایندگی از احزاب برای فریب دادن وام. هیچ تعریف واحد از “منطقی معادل ارزش” اما دادگاه اغلب نگاه به ارزش منصفانه بازار از دارایی های به دست آورد و با تنظیمات تلقی مناسب با توجه به شرایط اطراف معامله. حتی اگر جعلی انتقال ادعا نتواند دفاع در برابر چنین ادعای می تواند منجر به هزینه های قابل توجه

که هدف طلبکاران? در هنگام برخورد با یک مضطرب شرکت یک خریدار بالقوه باید درک هدف طلبکار پایه از جمله دامنه و ماهیت بدهی درگیر است. اگر شرکت بدهی های امن توسط دارایی های خود را, از آن خواهد شد غیر ممکن است برای به دست آوردن دارایی های آن رایگان و روشن از رهن خارج از بازیابی بدهی دادگاه بدون یا پرداخت بدهی های امن در کامل و یا ترتیب دیگری با امن طلبکار است. یکی دیگر از گزینه است برای رسیدن به حل و فصل با طلبکاران امن و آنها را تایید طرفین معامله است.

حتی اگر یک شرکت نمی کند هر گونه امن وام یک خریدار بالقوه را نیز باید در نظر تجارت و دیگر نا امن وام از شرکت هدف. تجارت طلبکاران اغلب شامل تامین کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات که انتقادی به این عملیات هدف کسب و کار. اگر مقدار به دست آورد دارایی بستگی دارد ادامه داد: نیت این نا امن وام خریدار باید با دقت در نظر بگیرید که چگونه آن دسته از طلبکاران خواهد بود درمان در معامله. اگر نا امن طلبکار پایه آشفته و پراکنده خریدار ممکن است موفقیت بیشتر در قابل توجه فردی می پردازد که حفظ روابط خوب با این وام پس از بسته شدن. اگر به جای طلبکار پایه محکم گره و سازمان های خریدار را مجبور به مقابله با طلبکاران به عنوان یک گروه که ممکن است به جلوگیری از خرید از یک معامله قابل توجه در شرایط مطلوب به عنوان آن را می خواهم.

در نهایت همیشه وجود دارد خطر که هدف طلبکاران را در یک فایل غیر ارادی دادخواست ورشکستگی مجبور هدف شرکت را به ورشکستگی. آشنایی با شرکت طلبکار پایه در پیشرفت کمک خواهد کرد که مدیران ارزیابی بهتر که طلبکاران باید بیشتر به دست آوردن و از چنین یک عمل است.

آیا شما محافظت می شود پس از خرید ؟

نظر نهایی در هنگام برخورد با یک مضطرب شرکت پتانسیل برای جانشین مسئولیت پس از خرید و چه اگر هر گونه پرداخت غرامت در دسترس خواهد بود به خریدار است. اگر چه خریدار باید به دنبال ساختار معامله برای محدود کردن بدهی در نظر گرفته شده توسط آن یک خریدار بالقوه در معرض بالقوه ادعا می کند از نا امید طلبکاران — در درجه اول که با خرید دارایی های مضطرب شرکت خریدار نیز در زمان بدهی های آن شرکت است. قراردادی پرداخت غرامت ممکن است کمی ارائه راحتی در این شرایط به عنوان مضطرب شرکت ممکن است در هیچ موقعیتی به افتخار هر گونه پرداخت غرامت تعهدات خود تحت قرارداد خرید به خصوص اگر این شرکت به ورشکستگی پس از خرید.

ساختار معامله در راه است که یک خریدار دارایی بدست می آورد و نمی تواند بیش از هر بدهی بسیار مهم است. اما این ساختار ممکن مالیاتی کارآمد و به طور کلی اجازه نمی دهد که یک خریدار برای تنظیم گذشته اعتبار مالیاتی موجود به یک فروشنده و همچنین به طور کلی شامل پرداخت مقدار تمبر در فروش است. صرف نظر از اینکه یک معامله با یک مضطرب شرکت است که با متصل بدهی یا نه یک خریدار به دنبال پس از بسته شدن سپردن و یا قیمت خرید holdback به امن هر گونه پرداخت غرامت تعهدات فروشنده. به عنوان یک موضوع عملی بودجه escrowed یا برگشت برگزار خواهد شد به احتمال زیاد تنها بودجه موجود به آدرس خسارت رنج می برد به دلیل نقض فروشنده تضمینی و ضمانت. ارزیابی یک معامله با یک مضطرب شرکت شامل تعدادی از عملی حقوقی و ملاحظات. مدیران باید تجزیه و تحلیل این ملاحظات برای جلوگیری از گرفتن بیش از آنها را برای سودا. با اینحال از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و مذاکره از لحاظ اقتصادی شرکت ها ممکن است فرصت های خوبی برای به دست آوردن دارایی های کلیدی و یا خطوط از کسب و کار در قیمت های مقرون به صرفه.

نتيجهگيری:

در دستیابی به دارایی های مضطرب نباید به دنبال یک سرقت. بیشتر ساختار معامله بسیار مهم از نقطه نظر پیش بینی نشده بدهی و گرفتن مالیاتی مطلوب درمان است. توافق برای خرید باید ارائه برای ارسال بسته سپردن.

[ad_2]