توان عملی خیال

[ad_1]

بسیاری از مردم بیش از حد به سرعت در رویاهای خود را تحت پوشش بودن عمل گرا است. نه این که عمل گرایی اشتباه است اما آن را هرگز نباید از متن گرفته شده. عمل گرایی است نه دریچه فرار برای اجتناب از کار سخت رویا-ساخت نیاز دارد. آن را ضروری است و در رویای ساختن روند که به ما کمک می کند تا آنچه مهم است, ارزشمند و تحقق در مورد رویاهای ما. آن است که عمل گرایی که جدا خیالی از شدنی و سپس برنامه بهترین در دسترس مسیر به موفقیت (رویای تحقق). این که آیا آن مادر ترزا, بیل گیتس یا اپرا وینفری, رویاهای باقی می ماند رویاهای تا عملگرا بیدار در درون آنها.

اما مردم هنوز هم جلوگیری از رویاهای خود را تحت پوشش پراگماتيسم است. می شنوم که مردم می گویند “من شما را به تبدیل شدن به یک (پر کردن در خالی) به دلیل آن را به من می دهد (پر کردن در خالی). آن است که به طور کلی برخی از عملی پیگیری بر اساس استدلال صدا اما فاقد قلب و چشم انداز و یا شور و شوق. مردم شرایط و تجارب ترفند ما را به تبدیل شدن به پزشکان و مهندسین و یا entreprenuers زیرا آن را برای تلفن های موبایل و عملی می پردازد و به جای عملی بررسی رویاهای ما و هدیه برای وضوح از اعدام. بودن عملی خیال باف را فراهم می کند بینش به آنچه به ما می دهد تحقق کمک می کند تا دیگران به ارمغان می آورد در مورد تغییر رادیکال در جهان (مادر ترزا, بیل گیتس, اپرا وینفری). مگر اینکه شما در حال پر کردن جاهای خالی با چیزی معنی دار, خوب, زندگی فقط سفید!

هزاران و شاید میلیون ها نفر در حال تجربه یک سوراخ خمیازه در وجود خود را زیرا آنها در زمان عمل گرایی خارج از چهار چوب. آنها حتی ممکن است نگاه کردن به ستارگان و تعجب”چرا من نشده.” ستاره سخن گفتن “از آنجا که شما در سمت چپ خود امید و آرزو در اینجا. به جای تقطیر رویاهای خود و هدیه به یک طرح قابل اجرا شما رها شده و آنها را به صورت عملی در زندگی بردگی است که شما به ارمغان می آورد چیزی جز امن سیاه حباب از نزدیکی بی معنی فعالیت شناور در زندگی افسردگی. بیدار عملگرا و ساختار به رویاهای است که شما را به زندگی است.”

هنگامی که شما در مورد آن فکر می کنم بسیاری از امروز اختراعات ساخته شد توسط عملی خیال. در نظر گرفتن خدمات و محصولات ما به طور منظم مصرف است که به ما شادی و آسایش و یا تحقق است. همه آنها شروع به خیالی احمقانه و یا مخاطره آمیز تلاش مانند پرواز و برق و اتومبیل و غیره. رویاهای جوهر زندگی است. با این حال یک رویا است که فقط یک رویای بدون سالم می کند از مصلحت گرایی بیش از حد. به عنوان ترانه کودکان می رود “… خوش خوش خوش خوش زندگی است اما یک رویا است.” تبدیل شدن به یک عملی خیال باف و به ماده ای به رویاهای خود را.

[ad_2]