ترس از مکانهای شلوغ است?

[ad_1]

اکثر مردم شنیده اند بسیاری از ترس ها. ذکر هراس از مکانهای بسته و هراس اجتماعی و یا arachnophobia و هر کس بسیار می داند آنچه شما در حال صحبت کردن در مورد. ذکر ترس از مکانهای شلوغ و بسیاری از مردم را فقط تکان دادن سر خود را.

از آنجا که این, بسیاری از مردم که ترس از مکانهای شلوغ اغلب از یک سال و در برخی موارد چندین سال فقط پیدا کردن چه چیزی اشتباه است با آنها. پس وحشت و علائم اضطراب است که با ترس از مکانهای شلوغ هستند تا فیزیکی افرادی که ترس از مکانهای شلوغ معمولا بازدید جانشینی پزشکان تلاش در جستجوی تشخیص. پس پزشکان معمولا آموزش دیده برای تشخیص ترس از مکانهای شلوغ اجازه دهید به تنهایی اختلالات اضطرابی ترس از مکانهای شلوغ است و در زمان حال برای تبدیل شدن به عمیقا ریشه در بسیاری از افراد قبل از آنها می دانید به اندازه کافی در مورد این اختلال به دنبال درمان مناسب و بهبود.

در نور از این در اینجا برخی از اصول اولیه در مورد ترس از مکانهای شلوغ:

ترس از مکانهای شلوغ است “اضطراب یا اجتناب از مکان ها یا موقعیت هایی که از آن فرار ممکن است دشوار (و یا شرم آور) و یا که در آن به کمک ممکن است در صورت داشتن یک حمله ترس یا وحشت علائم مانند.” (DSM-IV)

ترس از مکانهای شلوغ است یک نوع اختلال اضطرابی است. اصطلاح “ترس از مکانهای شلوغ” می آید از کلمه یونانی agora (αγορά) به معنی “بازار” و هراس (φόβος) به معنی “ترس.” به معنای واقعی کلمه ترجمه به عنوان “ترس از بازار” مردم با ترس از مکانهای شلوغ می ترسند از باز کردن و یا فضاهای عمومی.

در واقع بسیاری از افراد با ترس از مکانهای شلوغ هستند نه آنقدر ترس از باز و اماکن عمومی به عنوان آنها می ترسند از داشتن یک حمله وحشت در این تنظیمات به خصوص تنظیمات که در آن وجود دارد ممکن است هیچ کس به کمک در مورد یک حمله وحشت و یا واقعی و اضطراری است.

شایع ترین علائم ترس از مکانهای شلوغ هستند:

1) حملات هراس: دوره های ترس شدید معمولا مدت حدود ده دقیقه یا بیشتر (اما گاهی اوقات دیگر).

2) اجتناب از رفتار: اجتناب از مکان ها و موقعیت هایی که سخت برای فرار از یا که ممکن است شرم آور را به طور ناگهانی ترک. شایع ترین دلیل این است که آنها از ترس داشتن یک حمله وحشت و یا غیر منتظره فاجعه و قادر به دریافت کمک و یا دور.

3) در حال توسعه “امن” مردم: مردم با آنها agoraphobic بسیار آشنا و احساس عاطفی نزدیک به. “امن” مردم معمولا پدر و مادر و همسران و فرزندان و یا دوستان نزدیک و بستگان.

4) در حال توسعه “امن” مکان: مکان های که در آن agoraphobic احساس می کند از نظر روانی راحت است. شایع ترین محل امن برای کسی که با ترس از مکانهای شلوغ است خانه خود را.

5) اسکن: وسواسی نظارت از بدن خود به صورت عجیب و غریب و یا غیر معمول علائم.

6) ترس از تنهایی: این مربوط به ترس از داشتن هیچ کس به کمک در مورد یک حمله وحشت و یا اورژانس واقعی.

اگر شما گمان می برند که شما یا کسی که شما می دانید ممکن است ترس از مکانهای شلوغ هدر ندهید هر زمان در یادگیری در مورد این اختلال است. تحقیقات نشان داده است که هر چه زودتر شما شروع به روند بهبود, بیشتر احتمال دارد شانس خود را برای بازیابی موفق هستند.

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد بازیابی آنلاین در http://www.agoraphobia.ws این ترس از مکانهای شلوغ مرکز منابع سایت. این سایت آغاز شده بود بهبود agoraphobic با قصد کمک به دیگران را در مورد یادگیری و بازیابی از ترس از مکانهای شلوغ.

[ad_2]