بزرگ Kwararafa پادشاهی (II) تغییر پارادایم (می توان آن را?)

[ad_1]

با تشکر برای همه نماز و تشویق ما دریافت کردیم. خدا به شما برکت دهد بیش از حد. آخرین نسخه انجام مقاله من “بزرگ Kwararafa پادشاهی در عصر جدید” که در آن editor-in-chief نوشت: “نویسندگان معتقد است که kwararafa عصر جدید باید ظاهر یکپارچه خدایی مفهوم و هویت. می توان آن را?”

این سوال پاسخ داده خواهد شد در مورد این موضوع. من استفاده خواهد کرد اواخر من پدر بزرگ تاریخ برای درمان یک تغییر پارادایم. Thomas S. Kuhn (یک فیلسوف علم در تجزیه و تحلیل روند انقلابهای علمی قرار داده است تا این نظریه که زمانی که حقایق جدید و شرایط ظهور در یک منطقه خاص از علم است که دیگر نمی تواند جایگزین و یا توضیح حاکم پارادایم طرفداران آن شروع به از دست دادن اعتماد به نفس در پارادایم و الگوی جدید برای نامیده می شود. یک تغییر پارادایم در نتیجه می گیرد که یک پارادایم جدید جایگزین قدیمی و این به این معنی یک انقلاب علمی است.

یک پارادایم با توجه به کوهن شامل کلی نظری و مفروضات با قوانین و روش های خود را برای نرم افزار که اطلاع نگرش و عملیات از اعضای یک جامعه علمی. کوهن در نظریه قابل اجرا است نه تنها به این رشته از علوم فیزیکی اما به رشته های دیگر.

هانس کونگ است و اعمال آن را به تاریخ کلیسای مسیحی و الهیات. David J. بوش نیز اعمال می شود آن را به تجزیه و تحلیل ماموریت و تفکر است. برگرد. Fr. جان Sigo اعمال آن در تجزیه و تحلیل مسیحی دخالت در سیاست است. در حالی که من آن را تجزیه و تحلیل در بحث تغییر پارادایم از دموکراسی به حکومت دینی تغییر در سنت برای ارتباط.

وجود یک سازمان در ایالات متحده آمریکا است که باید یک پارادایم جدید از یک واحد قدسی جامعه است که میگویند “نیمکت” دموکراسی.

در زیر جدید تغییر پارادایم است که وداع به دموکراسی کمونیسم یا هر انسان دیگر دولت عاری از خدایی سفارش.

CRCN:

مسیحی کلیسای اصلاح شده از نیجریه (CRCN) تصور می شد از S. U. M (سودان متحد ماموریت) پروژه است. آنچه من بیشتر نگران هستند مقالات اصلاح ایمان است. چهار نفر از آنها بسیار مهم است به بحث ما در مورد این تغییر پارادایم. CRCN این پارادایم به نظر می رسد یک تغییر پارادایم از kwararafa پادشاهی پارادایم. اما من امیدوارم که CRCN پارادایم تغییر خواهد کرد بیشتر برای ارتباط.

ماده 5: یک پادشاهی و خداوند. در تمایز از دیگر سنت مسیحی به CRCN شهادت می دهد که وجود دارد تنها یک پادشاهی خدا که شامل همه خلقت جسمانی و روحانی آسمان و زمین است. کلیسا نقش یک بخش مرکزی است که در پادشاهی, اما از آن است نه همه آن. این پادشاهی است که ایجاد و حفظ عمدتا توسط خدا پدر اما در این مرحله از تاریخ عیسی مسیح پسر منصوب شده است خداوند بیش از این کل پادشاهی. در نتیجه سیادت خود را پوشش می دهد تمام زندگی از جمله سیاست و کسب و کار. روح القدس به ما می دهد قدرت به اطاعت او در همه ما و برای غلبه بر مخالفان.

ماده 7: وظیفه ما: ما ماموریت فرهنگی در پیدایش 1 که دستور ما را به توسعه و حکومت بر جهان به عنوان خدا معاون فرمانداران. در نتیجه مسیحیان باید با شرکت در همه زمینه های زندگی به نام خدا. که اساسی ما وظیفه دینی می دانند. زیرا کافران درستی نمی تواند انجام این وظیفه ما نیز باید کمیسیون بزرگ از Mathew 28 که ما را به جهان به موعظه انجیل و به یاد همسایه های ما همه که ما در حال تدریس در کلام خدا. در نتیجه این دو فرمان را هدف مشترک. هر دو انجام شود و در این زمینه از فرمان بزرگ است که عشق به خدا و همسایه. در حال حاضر ما روز جنبه های مهم این پایه شامل قوی نگرانی برای تبلیغ صداقت شفا و صلح و عدالت برای همه و محیط زیست است.

ماده 9: روحانیت در تمام مؤمنان: در حالی که برخی از کلیساها را توسعه داده اند که بسیاری از رتبه ها و عناوین تقریبا سبک ارتش این اصلاح باید رد این رویکرد است. آنها دیده اند که در دراز مدت رتبه و عنوان منجر به سوء استفاده از قدرت در کلیسا. به جای مسئولیت lust برای امتیاز گرفت. از این رو هیچ صفوف مختلف برای شبان. همه با هم برابر هستند. و شبان تحت نظارت بزرگان محلی که انتظار می رود به روح پر بندگان خدا و مردم است. در واقع هر مؤمن به روح خدا; شبان هیچ انحصار بیش از روح خود در او. که این کار نمی کند, آن است که معمولا به دلیل کمبود معنویت واقعی که منجر به servanthood. که در آن چنین مشکلاتی وجود داشته باشد راه حل نیست اول از همه دروغ در re-organsiation اما در احیای آثار معنوی.

ماده 6; خدا نشان می دهد خود را در سه راه اصلی است. در طبیعت در کتاب مقدس و عیسی مسیح است. هر یک از این کلام خدا است. طبیعت اعلام قدرت و عشق اما به دلیل توانایی ما به دلیل درستی بوده است تضعیف گناه ما نیاز به کتاب مقدس به درک طبیعت است. کتاب مقدس توضیح می دهد که به ما معنای خلقت و کل طرح نجات از جمله نقش عیسی مسیح است. آن است که قابل اعتماد و قابل اعتماد و قابل اعتماد در آنچه در آن می گوید ما از خدا و جهان خود را. ما گوش دادن نه تنها کتاب مقدس بلکه به طبیعت که شامل تاریخ بشر و تجربه است.

ماده 5: تغییر پارادایم در مقاله دیده می شود در دانیل 2:44 درباره پادشاهی است که خواهد شکست در قطعات دیگر امپراطوری و پادشاهی خواهد آخرین برای همیشه لطفا برای.

تغییر پارادایم در ماده 6 این است که در پایان این بار خدا آشکار خواهد شد خود را از طریق رسولان مقدس و پیامبران. به غیر از این خدا نشان داد یا به عنوان یک تجلی خدا به انسان یا christophany. ظهور خدا به انسان به معنی خدا است که یک روح در نظر گرفتن فیزیکی مختلف به اشکال آشکار خود را به مرد در حالی که christophany به معنی مسیح در نظر گرفتن اشکال مختلف به آشکار خود را به مرد که عمده christophany مسیح است با استفاده از کلیسای خود را بر روی زمین آشکار خود را از طریق پنج برابر وزارت رسولان پیامبران مبلغان انجیلی معلمان و شبان.

تغییر پارادایم است که از حکومت دینی است که خدا حاکم بر جهان از طریق پادشاهی خود را بر روی زمین.

تاریخ نشان می دهد که مسیحی شده اند دوست داشتن و مراقبت از زمانی که تازه متولد شده ایمان از اسلام بود و تحت آزار و اذیت شدید faithfuls فرار كند در حال حاضر بعد اتیوپی و مسیحی حاکم وجود دارد را به آنها نشان داد مهربانی با اجازه دادن به آنها زندگی می کنند در قلمرو خود صدمه ندیده است.

مادهای 9 تایید تغییر پارادایم در حال اجرا یک خانواده مذهبی سازمان با هر یک از خانواده های مذهبی کمک به جامعه بزرگتر به خوبی به رسمیت شناخته شده به این دلیل که خانه و پود جامعه است. ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین پورنوگرافی و جادوگری در واقع تهدید ، که در آن هیچ خدا ترس خانه وجود ندارد و خدا ترس جامعه است.

تاریخ ثبت شده است که کلیسای کاتولیک روم را به شکوه برجسته از قدرت و عزت زمانی که صندلی امپراتوری بزرگ روم خالی شد. با توجه به A. C تلنگر را افزایش کلیسای قرون وسطی, P. 168. حذف از پایتخت امپراتوری از رم به قسطنطنیه در 330 سمت چپ کلیسای غربی عملا از قدرت امپراتوری به خود را توسعه سازمان است. اسقف رم در صندلی سزار شد و در حال حاضر بزرگترین در غرب بود و به زودی مجبور به تبدیل شدن به سیاسی و همچنین معنوی ،

بسیار مهم پارادایم های قدیمی از کلیسای کاتولیک رومی بود که در کتاب نوشته شده. “مسیحیت چیست? توسط آدولف Harnock, 1903, صفحات 269-270. هر رومی عناصر وحشی و آریایی چپ تحت حمایت اسقف رم بود که رئیس فرد وجود دارد و پس از امپراتوران ناپدید شدن. کلیسای روم در این راه privily تحت فشار قرار دادند و خود را به محل روم امپراطوری جهان که آن را واقعی است, ادامه, این امپراتوری نه جان اما تنها دستخوش یک تحول است. این [Catholic Church] سیاسی است که ایجاد و تحمیل به عنوان یک امپراطوری جهان به دلیل آن است که ادامه روم. پاپ که خود را پادشاه و Pontifex Maximus است سزار جانشین.”

با توجه به اسقف اعظم بنیامین Kwashi سابق می تواند دولت رئیس “خدا نقل مکان کرد تا به مقر مبلغ فعالیت های از انگلستان و ایالات متحده آمریکا به جس نیجریه, جدید اورشلیم.” بنابراین ما پارادایم جدید است که جدید و یا اصلاح Kwararafa پادشاهی. و این می تواند امکان پذیر است که آنچه اتفاق افتاده در رم در گذشته هزاره اتفاق می افتد در هزاره جدید اما سوال ما باید درخواست خود در حال حاضر این است که چه کسی واجد شرایط و توانمند و شجاعانه به اندازه کافی به آن بود ؟ آنچه که او/او ساخته شده است که در آن یک فرد ؟ که در آن ما می توانید پیدا کنید که مرد است که هر دو این ظرفیت به حکومت معنوی و سیاسی? حدس می زنم خود را به عنوان خوب است به عنوان معدن شروع و یا قطع است.

سابق رئیس جمهور جان اف. کندی پس از مشاهده “هنگامی که نوشته شده است در زبان چینی کلمه “بحران” متشکل از دو شخصیت است. معنی یک خطر دیگر معنی فرصت است. ما در قرن 21 ارائه قبل از هرگز دیده می شود بحران نه تنها جهان بلکه مسیحیت به عنوان یک کل. ما شاهد یک افزایش چشمگیر در جنگ داخلی خشونت insurrections, تروریسم, بلایای طبیعی, بیماری های بدخیم و شیوع بیماری و بسیاری از مشکلات دیگر است. در عین حال با وجود این خطرات نیز وجود دارد بسیاری از فرصت های قبل از ما. شاید بزرگترین فرصت از این هزاره جدید است که ما دسترسی به اطلاعات است. پیش از این هرگز اطلاعات بوده است تا دسترسی به تمام نقاط جهان آن را به عنوان امروز است. مرزهای ملی هستند بی معنی و مقررات دولت به ندرت می تواند به توقف افراد را از دسترسی به اطلاعات در هر نقطه بر روی اینترنت. ما یک فرصت برای انجام کارهای خوب حتی در این روز از حداکثر شر است. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید http://www.drgenesis.com

[ad_2]