با توجه به ساییدگی کلید موفقیت است

[ad_1]

ساییدگی یکی از جدی ترین دغدغه های این سازمان امروز صرف نظر از صنعت است که در آن آنها در حال فعالیت است. ساییدگی است که همه مردم در مورد ترک سازمان با کوچکترین تحریک و هیچ احترام و تعهد به شرکت در آن مشغول به کار هستند.

این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل کارمند ساییدگی و چگونه به مبارزه با همان در سازمان هستند.

ده دلیل که چرا ساییدگی ناشی?

1. داخلی, شبکه, کارکنان باید تشویق به ایجاد روحیه تیم در سراسر سازمان. فقدان این نوع از رویکرد منجر به ساییدگی.

2. اهداف عملکرد باید به وضوح تعریف شده و با به روز رسانی شرح شغل. مدبر کارکنان باید تشویق به ایجاد یک فضای همکاری و تعاون.

3. توسعه حرفه ای است که همیشه هدف در آینده است. به عنوان سرخپوستان طبیعی آموزان سازمان باید با استفاده از این صفت و کمک به آنها برای توسعه به طور کلی حرفه ای خود را به عنوان به خوبی به عنوان توسعه شخصی.

4. مدیران باید سعی کنید برای مدیریت روابط با زیردستان خود را در سطح شخصی برای به دست آوردن چیزهایی که انجام می شود و به منظور افزایش بهره وری هر یک از کارکنان. در همان زمان آنها را به حفظ ‘رغبتی’ با کارکنان و نه به افراط در هر نوع رابطه عاطفی.

5. چگونه پاداش تعلق می گیرد? پاداش سیاست باید شفاف باشد و این باید اعلام کرد در سراسر سازمان برای جلوگیری از سوء تفاهم و miscommunication.

6. کارکنان موظف هستند به بحث در مورد حقوق خود را با همکاران خود. اگر وجود دارد هر گونه نابرابری در میان آنها وجود دارد یک مسئله برای منابع انسانی.

7. اهداف واقع بینانه نیست برای کشف استعداد های نهفته از افراد و به اهرم خود را به شایستگی به نفع سازمان است. این است یکی دیگر از مشکلات بالقوه منابع انسانی به صورت از کارکنان.

8. اگر برنامه ریزی جانشینی است در محل و پس از آن یکی است و به ناچار برای خارجی استعداد شکار زمانی که نیاز وجود دارد و از ارشد به پر شود. اگر آنها ارزش بالا و سپس شما باید یکی دیگر از موضوع به حل و فصل.

9. شما باید برای برقراری ارتباط پولی مزایا به کارکنان ارائه شده از زمان به زمان. اهمیت غیر پولی پاداش نباید نادیده گرفته شود و مدیران باید آموزش دیده در ارائه این به کارکنان به منظور افزایش سطح عملکرد.

10. مردم باید آگاه باشند از مسیر شغلی خود را و چگونه آنها می تواند به رشد در درون سازمان? مردم باید درک شایستگی که آنها باید برای به دست آوردن به حرکت به جلو در سازمان در سطوح مختلف.

* ساییدگی – چرا مردم ترک ؟

مردم ترک به دو دلیل

1) جبران: اگر جبران خسارت است نه حفظ و موفق در ارتباط با کارکنان KSAs (دانش ، مهارت و نگرش) مردم ترک ممکن است بدون اطلاع قبلی.

2) مدیریت: مدیریت روابط کارکنان مهم ترین تابع است که برای کمک به مردم برای تمرکز بیشتر بر روی کار خود را بر روی دست و برای تبدیل شدن به نتیجه گرا.

* نحوه محاسبه ساییدگی رای دادن?

بسته شدن کارمند تعادل از ماه گذشته = x

بسته شدن کارمند تعادل از ماه جاری = y

x + y = متوسط تعداد سر

میانگین تعداد سر تقسیم استعفا داد کارکنان از ماه جاری X 100 = ساییدگی رای

نتيجه گيری

* چگونه برای مدیریت ساییدگی?

1. جبران خسارت و مدیریت: جبران خسارت و مدیریت باید مدیریت بر اساس KSAs (دانش و مهارت و نگرش و تجربه) از کارکنان.

2. ایجاد فرصت برای کارکنان: این شرکت برای ایجاد فرصت رشد برای کارکنان به منظور افزایش تجربه یادگیری خود را و درآمد توانایی های خود.

3. درگیر شدن کارکنان: کارکنان باید درگیر به صورت مستمر و آنها باید با حوصله کار خود را که می تواند موفق از طریق نقل و انتقال داخلی و آموزش از زمان به زمان.

4. بررسی شیوه های جذب: انتخاب و استخدام, سیاست باید مورد بررسی را با توجه به نیازهای رو به رشد سازمان است.

5. فرصت های فناوری: اعمال نفوذ فن آوری برای مدیریت سازمان و افزایش تخصص فنی کارکنان کمک خواهد کرد که سازمان رشد بدون مشکل بسیار فرسایشی.

6. مسیر شغلی برای کارکنان: کارکنان در مسیر حرفه ای باید اعلام کرد در طول فرآیند استخدام و باید توضیح داد که به استخدام افراد.

7. احساس ارزش در سازمان: غیر از پاداش های مالی یک پت در پشت در زمان و جشن کوچک با دستاوردهای فن بزرگ-کرایه کمک خواهد کرد که کارکنان احساس ارزش در سازمان است.

8. تماس با مدیریت ارشد: مدیریت ارشد باید آدرس کارکنان به صورت دوره ای و باید آنها را به احساس می کنم مثل یک خانواده است.

9. احساس می کنم بخشی از این شرکت ماموریت: ماموریت این شرکت باید تصریح کرد از زمان به زمان به منظور تقویت یادگیری و تجربه مردم است.

10. حضور و غیاب : سیاست با توجه به حضور و غیاب باید خلاق و انعطاف پذیر است.

11. آموزش کارکنان تاثیر خود را در: آموزش کارکنان به طور منظم بر روی چه نوع از تاثیر آنها در حال ایجاد در سازمان از طریق سهم خود را.

12. انعطاف پذیری: فوری کارفرمایان وسط سطح مدیران باید انعطاف پذیر و عمل به عنوان رئیس شادی افسران باعث جلوگیری از فرسایشی.

[ad_2]