با استفاده از MS Project به صورت “چه می شود اگر” سناریو

[ad_1]

هر پروژه توسعه نرم افزار که من تا کنون درگیر شده با تغییر کرده در طول چرخه زندگی خود را. تغییر مداوم تنها یک مدیر پروژه می توانید بر روی تکیه. اگر شما در حال مدیریت یک پروژه که در آن هیچ کس می خواهد برای تغییر پروژه خود را متوقف کرده است به ماده و هیچ کس به شما گفته است. پروژه های توسعه نرم افزار تغییر برای بسیاری از دلایل معتبر است که عبارتند از: بازار در حال تغییر مکان, تغییر بودجه و تغییر ذهن است. مدیریت پروژه توسعه نرم افزار ما نیاز به سخت کوش مدیران را تغییر دهید. یکی از اولین گام در مدیریت تغییر این است که در برآورد هزینه و زمان مورد نیاز را تغییر دهید. هزینه برآورد نسبتا مستقیم به جلو: شما به سادگی باید یک SME برآورد هزینه کار جدید شناسایی گونه های موجود و برنامه ریزی شده کار خواهد بود که حذف تفریق هزینه حذف کار از هزینه کار جدید و وجود دارد هزینه های خود را برآورد. برآورد تغییر به برنامه خواهد بود بسیار مشکل تر است اما در حال کلاهبرداری است که شما می توانید با استفاده ساده از این تجزیه و تحلیل.

خود را در MS Project file ابزاری است که طول می کشد kinks از آنچه که می تواند یک مجموعه تجزیه و تحلیل. این یک شرط بندی امن است که اگر خود را در پروژه های بزرگ و پیچیده به اندازه کافی به نیاز به یک ابزار مانند MS Project برای مدیریت برنامه خود را محاسبه تاثیر یک درخواست تغییر را در برنامه خواهد بود بسیار دشوار است برای تعیین بدون کمک کند و این جایی است که این ابزار به قید وثیقه شما را. استفاده از MS Project فایل جدید برای ایجاد پایه (MS Project 2007 اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد تا 11 از آنها) و یا به سادگی تغییر نام فایل به عنوان اگر شما با استفاده از فایل های موجود برای یک پروژه جدید. در حال حاضر به روز رسانی جدید در پایه و یا فایل با درخواست تغییر نمی فراموشی به حذف هر گونه کار خواهد شد که منسوخ شده به عنوان یک نتیجه از تغییر.

این تغییر به WBS و برنامه زمانبندی را تغییر دهید, تاریخ اتمام پروژه مگر اینکه جدید و حذف فعالیت های بدون جانشین فعالیت های وابسته به آنها. در اینجا است که یک تلاش کوچک است که نیاز به اعتبار جدید تاریخ اتمام. چقدر تلاش مورد نیاز خواهد بود را تا حدودی بستگی دارد چگونه به خوبی کار شده بود و برنامه ریزی در وهله اول و چه نسخه از MS Project به شما استفاده از. اگر نهایی تاریخ تکمیل نشده منتقل و در همه شما می دانید و فعالیت های جدید ارضای وابستگی آینده کار خود را بررسی کنید جدید MS Project فایل به بررسی کنید که کسانی که وابستگی تعریف شده در فایل. تعریف آنها را اگر آنها از دست رفته است. شما می توانید با استفاده از “تغییر برجسته” از ویژگی های اگر شما در حال استفاده از MS Project 2007; این ویژگی را برجسته تمام جانشین فعالیت های است که باید خود را شروع و پایان تاریخ تغییر یک تغییر به یک سلف تاریخ. حالا که شما “چه می شود اگر” سناریو با تمام وابستگی تعریف شده بررسی نهایی تاریخ اتمام دوباره. آن زمان برای بررسی اگر تاریخ جدید به نظر می رسد بیش از حد در آینده است. باید تمام پیشنیازهای جدید تعریف شده درست است ؟ باید آنها را به پایان برساند برای شروع و یا می توان آنها را به پایان به پایان و زمان تاخیر مشخص شده? مطمئن شوید که تمام وابستگی را حس و شروع فعالیت به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است.

بررسی منابع خود را برنامه ریزی به اطمینان حاصل شود که پیشنهاد تغییر را می توان جایگزین با منابع موجود و یا جدید منابع شما اختصاص داده شده در خود را “چه می شود اگر” سناریو طرح است. با استفاده از گزارش های MS Project انتخاب استفاده از منابع برای مشاهده ساعت کار در هفته و هر منبع. شما ممکن است نیاز به انجام برخی از بار درست باید این گزارش یک منبع کار بیش از تعداد مجاز از ساعت در هفته یا روز.

گام نهایی این است که به بررسی برنامه های جدید برای تعیین اگر وجود دارد روش های مختلف برای انجام این کار است که ارائه تغییر پروژه در زمان کمتر. مراقبت هنگامی که انجام این کار به یاد داشته باشید هر گونه خطرات است که این پروژه خواهد بود به عنوان یک نتیجه از تغییر رویکرد به انجام این کار. این ممکن است احساس مانند توزیع یک اسلحه پر خود را به سهامداران و تشویق آنها را به ماشه اما اگر شما در شناسایی هر گونه خطرات همراه در رویکرد جدید و مدیریت این خطرات ممکن است شما را قادر می سازد یک تغییر است که تفاوت بین یک پروژه ارائه می شود که یک سیستم نیست که دیدار با نیازهای سازمان خود را و یکی نیست که.

در حال حاضر زمانی است که MS Project می تواند به خصوص مفید است. شما باید یک درخواست تغییر است که نیاز به یک تصمیم خود را تغییر کنترل هیئت مدیره (CCB). بیایید فرض کنیم که این مردمی نیست در بک تماس خود را و تصمیم گیری باید صبر کنید و در دسترس خود را. تاخیر بین زمان شما ایجاد جدید خود را پایه و یا MS Project فایل با پیشنهاد تغییر و زمان تصمیم گیری ارائه شده است ممکن است از چند روز که در طی آن زمان کار پروژه در حال انجام است. آیا این به روز رسانی را دریافت اسیر اگر این تغییر با تایید ؟ ساده ترین روش این است که برای حفظ خود “چه می شود اگر” سناریو MS Project فایل همراه با طرح های منظم خود را. به روز رسانی هر دو هنگام کار است, گزارش کامل یا نیمه کامل است. شما سپس می توانید به سادگی تغییر برنامه در صورت تغییر مورد تایید است یا هیچ چیز اگر آن نمی باشد. استفاده موقت از ویژگی های برنامه است روش دیگری. ایجاد یک دولت موقت طرح خود را “چه می شود اگر” سناریو و سپس پیگیری به روز رسانی در موقت طرح است. به روز رسانی فایل از MS Project موقت طرح باید تغییر تصویب شود در غیر این صورت انتخابی به روز رسانی MS Project طرح با actuals (یا جزئی) از تکمیل (و یا نیمه کامل) فعالیت های مشترک به هر دو نظر دارد. موقت ویژگی باعث می شود این نسبتا بدون درد است.

فراموش نکنید که مورد تایید تغییر است که تغییر برنامه خود را نیاز دارد MS Project فایل به دوباره baselined. اگر شما انتخاب این گزینه به شما “چه می شود اگر” سناریو هیچ اقدام دیگری لازم است. شما باید دوباره شروع مطالعه فایل های قدیمی در غیر این صورت. از نقطه ای که در آن تغییر است تایید جلو شما باید مقایسه عملکرد پروژه در برابر جدید پایه. من اشاره به چندین MS Project امکانات در این مقاله است. شما باید مراجعه کنید به MS Project دستی اگر شما آشنا نیست با این امکانات و استفاده از آنها. MS Project طراحی شده است برای حمایت از تمام بهترین شیوه شرح داده شده در PMBOK. شما می توانند یاد بگیرند که این بهترین شیوه و دریافت گواهینامه PMP در همان زمان با در نظر گرفتن یک خوب PMP دوره و یا دیگر PMP Exam Preparation آموزش.

[ad_2]