بازی کریستال کاسه آواز خواندن با ریتم و تقارن

[ad_1]

Omnivos درمان شروع زندگی خود را تحت نام های مختلف ریتمیک تقارن. اگر شما تعجب که چرا من تغییر نام شرکت, امتحان املا و تایپ کردن آن است. هنوز مطمئن شوید که Omnivos است بهتر است اما من آن را دوست دارم: Omni معنای جهانی و یا تمام و Vos به این معنی که شما پس جهانی شما. خوب این صدا خوب در آن زمان است. احتمالا باید با قرار دادن یک “e” در پایان آن. من پرت شدن.

به هر حال من گوش مردم بازی تنظیم چنگال کاسه آواز, gongs و didgeridoos بدون هر گونه انسجام. پیدا کنم که صرف نظر از چه ابزار شما در حال کار با استفاده از ریتم و تقارن باعث می شود برای یک تجربه بسیار بهتری را.

ریتم تعریف شده است به عنوان یک “قوی و منظم تکرار الگوی حرکت و یا صدا”. تقارن دارای چندین معانی مختلف اما برای اهداف ما اجازه دهید فکر می کنم از تقارن به عنوان هماهنگی و تعادل است.

وقتی که من کار با یک مشتری و یا در یک جلسه گروه من معمولا انتخاب سه آواز کاسه کریستال. من بازی آنها را در یک الگوی با ریتم. برای مثال اگر من 3 کاسه (تماس آنها کاسه 1 کاسه 2 & کاسه 3) من بازی آنها را پی در پی چند بار:

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

1 – 2 – 3

سپس معکوس سفارش;

3 – 2 – 1

3 – 2 – 1

3 – 2 – 1

سپس تغییر جهت;

3 – 1 – 2

3 – 1 – 2

و غیره…

این نیز بسیار مهم است به یاد داشته باشید که سکوت بین شیر نیز بخشی از ریتم است. بنابراین شیر – مکث ضربه بزنید – مکث ضربه بزنید – مکث و غیره با فواصل یکسان بودن طول مثلا 2 ثانیه. پس از بازی سوم کاسه ترک کمی زمان بیشتری برای سکوت, گفتن, 4 ثانیه.

این یک کمی سخت به توضیح بنابراین اگر شما رفتن به یوتیوب و جستجو در Omnivos Therapeutcs شما ببینید چند فیلم آموزشی از جمله یکی از بازی کریستال کاسه آواز خواندن با ریتم و تقارن است.نکته اصلی این است که صدا درمانی نباید با نزدیک شدن مثل 2 سال کوبیدن در یک تابه پخت و پز.

من یک کاسه آواز مدیتیشن و بهداشت محلی نمایشگاه. آن را 9:30 هستم و حدود 35 نفر وجود دارد. من برای حدود 1/2 ساعت با استفاده از ریتم و تقارن روش و بازخورد مثبت بود. روز بعد یکی دیگر از صدا و درمانگر را صبح مدیتیشن با استفاده از کاسه آواز, جغجغه, rainsticks و دیگر شمن ابزار است. دو نفر جداگانه که با حضور هر دو جلسه آمد و به من بگویید که جلسه دوم که نگران کننده بود و به آنها به این دلیل که فرد بازی ضربه زدن تند و در کلمات خود “ایجاد سر و صدا”. من می دانستم که بلافاصله آنچه اتفاق افتاده بدون انسجام به جلسه.

[ad_2]