ایرنا – میدان نور سمنان

[ad_1]

سمنان- ایرنا- میدان نور سمنان واقع در مسکن مهر این شهر پس از سال ها که از افتتاح این شهرک می گذشت و به صورت محوطه ای خاکی بود چندی پیش توسط شهرداری سمنان احیا و ساخته شد و المان آن که پیش تر بر میدان قومس در ورودی شهر نصب بود با تغییراتی مانند درج نام ۱۴ معصوم روی آن در اوایل اسفند ۹۸ به این محل انتقال داده شد. طرح این المان از دفتر هنرهای زیبا وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته و در دهه ۸۰ ساخته شد.

[ad_2]

Source link