اهمیت حاکمیت شرکتی برای شرکتهای کوچک و متوسط

[ad_1]

وجود تعاریف مختلفی برای اداره امور شرکت. اما مناسب ترین تعریف است که بیشتر مربوط به اندازه های کوچک و متوسط (Sme) توصیف حاکمیت شرکتی به عنوان “مجموعه ای از قوانین و مقررات و ساختار است که با هدف دستیابی به عملکرد مطلوب با اجرای مناسب روش های موثر به منظور دستیابی به اهداف سازمانی”. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی اشاره به داخلی رشته یا سیستم است که حاکم بر روابط میان ‘بازیکنان کلیدی’ و یا اشخاص که ابزاری در عملکرد سازمان. علاوه بر این, آن را پشتیبانی سازمان پایداری در دراز مدت و ایجاد مسئولیت و پاسخگویی است.

دستورالعمل راهبری شرکتی با هدف دستیابی به شفافیت بیشتر و انصاف و نگه دارید و مدیریت اجرایی از سازمان پاسخگو به سهامداران است. در انجام این کار, شرکت های بزرگ, حکومت نقش محوری در حمایت از سهامداران و در عین حال بموقع در نظر گرفتن منافع سازمان در بزرگ بدون تعصب به حقوق کارکنان. در حالی که مدیریت اجرایی باید سطح معقول از قدرت برای اجرای کسب و کار, شرکت های بزرگ, حکومت تضمین می کند که چنین قدرت را در مجموعه ای به ابعاد عملی به منظور به حداقل رساندن سوء استفاده از قدرت برای خدمت به اهداف لزوما در جهت منافع سهامداران است. آن را فراهم می کند یک چارچوب برای به حداکثر رساندن سود ترویج فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد شغل بیشتر.

به طور کلی حاکمیت شرکتی برجسته دو اصل مهم:

A. نظارت و کنترل بر مدیریت اجرایی عملکرد و استراتژیک جهت

B. پاسخگویی مدیریت اجرایی به سهامداران

به این دلیل است که اصول حاکمیت شرکتی درخواست در کسانی که عهده دار مسئولیت نهایی برای موفقیت یا عدم موفقیت سازمان است. از سوی دیگر ضروری است به درک که مناسب اجرای خوب نظام راهبری شرکتی لزوما تضمین موفقیت سازمان است. در ضمن بد حاکمیت شرکتی عمل است که قطعا یک مشترک سندرم باعث شکست در بسیاری از سازمان ها.

جالب است بدانید که بررسی های اخیر نشان داد که بیش از 48 درصد از سرمایه گذاران مایل به پرداخت حق بیمه اضافی بیش از قیمت سهام برای شرکت های شناخته شده برای پیاده سازی صدا و شیوه های حاکمیت شرکتی به عنوان شرکت های دیگر که ممکن است در همان سطح سود دهی اما مشخص با مدیریت ناکارآمد و یا یک رکورد از حکومت ضعیف شیوه های.

تصور غلط در مورد SME ساقه و ریشه های آن از اندازه و سهم این بخش به اقتصاد است. واقعیت این است که امروز شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است به نظر می رسد در اندازه کوچک اما به احتمال زیاد بسیاری از آنها دارای پتانسیل برای رشد و تبدیل شدن به بزرگ اشخاص در آینده است. متاسفانه این پیشگویی هنوز هم به خوبی متوجه شده و به عنوان یک نتیجه اجرای شیوه های حکومتداری سازمانی همچنان به نادیده گرفته می شود.

SEMs در مصر شکل بخش زیادی از فعالیت های کسب و کار. به طور کلی آنها را در قالب شرکت های خصوصی متعلق به تعداد کمی از سهامداران. اغلب کمتر از 100 نفر است. این شرکت ها معمولا متعلق به خانواده اجرا شده توسط اعضای خانواده که در آن مقامات و قدرت به طور کلی برگزار می شود توسط یک فرد به طور معمول سهامداران عمده. به این دلیل است که صاحبان معمولا نظر خود را به عنوان در حال اجرا خود را شخصی خواص.

شاید این سوال که اعتصاب و ذهن صاحبان کسب و کار و مدیران کوچک و متوسط اندازه شرکت و همچنین تیم مدیریت اجرایی ” چرا ما باید انتخاب را انتخاب کنید به معرفی سیستم های جدید و قوانین داخلی است که اعمال محدودیت در راه ما انجام کسب و کار و کسب و کار ما انجام?”. پاسخ این است که به سادگی حاکمیت شرکتی نقش مهمی برای شرکتهای کوچک و متوسط از آن تعریف نقش سهامداران به عنوان صاحبان از یک طرف و به عنوان مدیران کسب و کار از سوی دیگر. این بهترین طریق انجام یک فرایند است که جادوها حکومت قوانین و دستورالعمل ها. این هدف به کمک همه احزاب به درک چگونه به مدیریت سازمان است. به عنوان یک نتیجه درگیری های داخلی بهتر خواهد بود موفق و بیشتر توجه به دستیابی به اهداف رشد و حمایت از سودآوری است.

وجود دارد حداقل سه دلیل برای کوچک و متوسط اندازه شرکت ها برای نشان دادن علاقه بیشتری به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی:

A. حکمرانی خوب شیوه های هموار کردن راه برای شرکت ها برای رشد و یا جذب بیشتر سرمایه گذاران به عنوان جایگزین برای افزایش سرمایه از طریق وام گرفتن از بانک ها در هزینه های بالا. علاوه بر این شرکت ها ممکن است در نظر رفتن عمومی از طریق IPO.

B. صدا حکومت شیوه منجر به بهبود کنترل داخلی سیستم است که در نتیجه در پاسخگویی بیشتر و سود بالاتر است. دومی نسبت به افزایش کنترل که به حداقل رساندن احتمال تقلب در ضرر و زیان است.

C. نظام راهبری شرکتی چارچوب تضمین می کند که سهامداران آزاد از اجرایی و وظایف اداری. به عنوان یک نتیجه درگیری میان صاحبان کسب و کار که فرض نقش مدیریت در سازمان خواهد بود به کاهش میزان بیشتری به خصوص در سازمان های متعلق به چند تعدادی از سهامداران که در آن تمایز بین مالکیت و مدیریت ظرفیت تار شده است.

افزایش سرمایه شده است برای مدت زمان طولانی دیده می شود به عنوان چالش عمده مواجه کوچک و متوسط. چالش واقعی این است که عدم وجود شیوه های حکومتداری سازمانی در این سازمان است. در نتیجه آن را سخت خواهد بود برای دسترسی به منابع مالی از بانک ها یا سرمایه گذاران.

تصویب نظام راهبری شرکتی چارچوب شایع است نه تنها در مصر بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه. این است که عمدتا به علت عدم آگاهی در مورد آنچه در اداره امور شرکت است که در مورد و ارتباط آن با عملکرد شرکت و اهداف. علاوه بر گسترده مغالطه است که اجرای حاکمیت شرکتی مستلزم هزینه های بالا همراه با شک و تردید است که هزینه های چنین نه تولید مزایای پیش بینی شده برای این سازمان است.

بزرگترین چالش برای کوچک و متوسط اندازه شرکت ها در مصر است که در مورد آنها تا چه حد می تواند در مقابله با خارجی شرایط کسب و کار و مشکلات داخلی آن را تهدید می کند توانایی خود را برای زنده ماندن. نظرسنجی ها نشان می دهد که یک سوم از این دسته از شرکت ها سقوط پس از سه سال به دلایل زیر:

-فقدان برنامه ریزی و تفکر رو به جلو

-ناکافی رهبری و مهارت های مدیریتی در سطح مدیریت ارشد

-عدم آینده طرح کسب و کار برای رشد و سرمایه گذاری های جدید برنامه

-مشکلات با جریان های نقدی

-عدم توانایی در نوآوری و ارائه ایده های برای توسعه کسب و کار و مقابله با همیشه در حال تغییر محیط کسب و کار و شرایط اقتصادی

-دسترسی ناکافی به کمک های فنی

اگر ما در نظر گرفتن دلایل اصلی که چرا کوچک و متوسط اندازه شرکت های موفق ما ممکن است نتیجه گیری کرد که اجرای حاکمیت شرکتی کمک بسیار زیادی در میزان پشتیبانی شانس برای این شرکت ها به خوبی انجام دهد, رشد و اتخاذ روند بهتر برای تصمیم گیری. برای خانواده کسب و کار متعلق به اداره شرکت بهبود مدیریت بهره وری محدودیت درگیری های داخلی و کمک می کند تا در ساخت انتقال مالکیت به ورثه صاف روند.

عملا سخن ما نیاز به درک که شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است مشکلات متعددی در اجرای نظام راهبری شرکتی چارچوب است که ممکن است اغلب دیده می شود ورزش پر هزینه. در نتیجه ضروری است که توجه باید به کاهش الزامات مربوط به رعایت و افشا و معرفی ارزان مالی و اداری جایگزین است که این شرکت می توانید استطاعت.

به منظور کمک به کوچک و متوسط اندازه سازمان ها برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی توصیه می کنیم که صالح مقامات دولتی شماره یک کد برای SME حاکمیت شرکتی مشابه صادر شده است که توسط جنرال اقتدار را برای سرمایه گذاری در همکاری با قاهره & اسکندریه ارز. توجه خاص باید با توجه به قرار زیر است:

-شفافیت (استراتژی سازمان, نمودار فرآیندها و غیره)

-نقش مشورتی هیئت مدیره و ارتباط با اشخاص دیگر

-سیستم مدیریت ریسک و برنامه ریزی

-منابع انسانی تابع با تمرکز بر جانشینی برنامه ای برای مدیریت senor

ما پیشنهاد می کنیم یک نسخه برای مقابله با چالش ها و کمک در اجرای نظام راهبری شرکتی چارچوب برای شرکتهای کوچک و متوسط:

-جدا کردن مالکیت از مدیریت وظایف را مشخص و روشن نقش ها و مسئولیت ها برای صاحبان کسب و کار همکاران و سایر ذینفعان

-ایجاد یک متعادل هیئت مدیره و دعوت از غیر مدیران اجرایی که ارزش اضافه کردن به هیئت مدیره (جایگزین هیئت مدیره از مدیر با یک هیئت مشورتی برای شرکت هایی هستند که از نظر قانونی مورد نیاز برای ایجاد یک هیئت مدیره از مدیر). غیر مدیران اجرایی نقش مهمی در حصول اطمینان از یکپارچگی داده های مالی ارائه شده به هیئت مدیره و برای حفاظت از سهامداران علاقه. آنها همچنین اعمال کنترل بر مدیریت اجرایی و کاهش خطرات ناشی از مدیریت ضعیف شیوه و یا سهل انگاری ناخالص

-معرفی کد انجام کسب و کار

-بالا بردن فرهنگ سازمانی با تمرکز بر مزایای اداره امور شرکت

-توسعه مدیریت ارشد اداری و مهارت های فنی به خصوص در زمینه هایی از قبیل برنامه ریزی استراتژیک و رهبری

-ایجاد سازمان روشن نمودار

-ایجاد مستقل حسابرسی داخلی تابع (و یا استخدام حسابرس داخلی بر اساس اندازه سازمان)

-ایجاد شغل توصیف روشن است که در ایجاد مسئولیت و خطوط گزارش

-معرفی جانشینی برنامه ها و قوانین برای تضاد منافع

[ad_2]