برسی  انواع مانومتر های اکسیژن و ساده

ابزاری برای اندازه گیری فشار مایعات و گازها. برای اندازه گیری فشار مطلق ، که از صفر (خلاء کامل) اندازه گیری می شود ، در بین مانومترها و مانومترهای اکسیژن ایجاد می شود. برای اندازه گیری فشار اضافی یا تفاوت بین فشار مطلق و اتمسفر ، هنگامی که فشار مطلق بیشتر باشد. و فشار سنج دیفرانسیل ، برای اندازه گیری اختلاف بین دو فشار ، که معمولاً هرکدام از آنها با فشار اتمسفر متفاوت است. اندازه گیری فشار مربوط به فشار جوی با فشارسنج انجام می شود ، در حالی که اندازه گیری فشار گازهای کمیاب با دستگاه های خلاء (عمدتا در فناوری خلاء) انجام می شود. مانومتر با مقیاس فارغ التحصیل در واحدهای مختلف در اندازه گیری فشار استفاده می شود.

 

اساس سیستم اندازه گیری مانومتر یک عنصر سنجش است که مبدل فشار اولیه است. بسته به اصل کارکرد و طراحی المان سنجی ، بین منومترهای مایع ، پیستون و بهار تمایز قایل می شود. علاوه بر این ، از ابزارهایی استفاده می شود که در آن اصل کار بر اساس اندازه گیری تغییرات در خصوصیات بدنی مواد مختلف ناشی از فشار است.

 

مانومترهای بدون مقیاس ، که سیگنالهای خروجی پنوماتیک یا برقی استاندارد را تولید می کنند و سپس در دستگاه های کنترل برای تنظیم خودکار فرآیندهای مختلف صنعتی قرار می گیرند ، علاوه بر مانومترهایی که دارای بازخوانی مستقیم یا ضبط خوانش هستند ، استفاده می شوند. مناطق استفاده از انواع مختلف مانومتر در شکل 1 نشان داده شده است.

 

عنصر سنجش فشار سنج مایع ستونی از مایع است که فشار اندازه گیری شده را متعادل می کند. ایده استفاده از مایع برای اندازه گیری فشار نخستین بار توسط دانشمند ایتالیایی E. Torricelli (1640) مطرح شد. اولین مانومترهای جیوه توسط مهندس مکانیک ایتالیایی V.Viviani (1642) و دانشمند فرانسوی B. Pascal (1646) تولید شد. طراحی ساختاری مانومترهای مایع بسیار متنوع است. انواع اصلی مانیتورهای لوله ای U ، نوع خوب و دوتایی هستند. دماسنجهای مایع مدرن دامنه های اندازه گیری از 0.1 نیوتن در متر مربع (N / M2) تا 0.25 مگانونتون در متر مربع (MN / M2) ، یا حدود 0.01 میلی متر آب (mm H2O) تا 1900 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) دارند. این ابزارها عمدتاً برای اندازه گیری های دقیق در آزمایشگاه استفاده می شوند. دماسنج مایع مورد استفاده برای اندازه گیری فشارهای اضافی کوچک و ضایعات کمتر از 5 KN / M2 (37.5 میلی متر جیوه) میکرومانومتر نامیده می شود. مانومترهایی که برای اندازه گیری در محدوده باریک استفاده می شوند با مایعات سبک (آب ، الکل ، تولوئن یا روغنهای سیلیکون) پر شده اند ، ابزارهای اندازه گیری گسترده تر از جیوه پر می شوند. در حین اندازه گیری فشار با میکرومومتر فشار لوله شیب ، مایع پر شده مخزن درون لوله جابجا می شود و تغییر سطح مایع با مقیاس مقایسه می شود که در واحدهای فشار کالیبره می شود. حد بالایی اندازه گیری با چنین ابزاری در بیشترین زاویه تمایل بیش از 2 KN / m2 (حدود 200 میلی متر آب) نیست. اندازه گیری دقیق و آزمایش میکرومانومترها نیاز به استفاده از مانومترهای دو چاه از نوع جبران خسارت دارد که در آن یکی از رگها ثابت است اما ممکن است دوم به طور عمودی جابجا شود تا بتواند ستون مایع مورد نیاز برای تعادل فشار ایجاد کند. جابجایی ، با استفاده از یک مقیاس دقیق با یک ورنیور یا از بلوک های سنج ، تعیین می شود ، فشار مورد اندازه گیری را تعیین می کند. میکرومانومتر از نوع جبران ممکن است برای اندازه گیری فشار به 5 KN / M2 (حدود 500 میلی متر H2O) استفاده شود. در این حالت ، خطا از (2-5) 10-3 نانومتر در مترمربع یا (2-5) 10-2 میلی متر H2O تجاوز نمی کند.

 

حد بالایی اندازه گیری فشار سنج مایع با افزایش ارتفاع ستون مایع و با استفاده از مایع با چگالی بالاتر ممکن است افزایش یابد. با این حال ، حتی استفاده از جیوه در مانومترها به ندرت حد بالایی آن را بیش از 0.25 MN / M2 (حدود 1900 میلی متر جیوه) بالا می برد – برای مثال ، در مانومترهای نوع خوب ، که در آن رگ گسترده به یک لوله عمودی وصل می شود. مانومترهای مایع که برای اندازه گیری های با دقت بالا طراحی شده اند ، مجهز به دستگاههای برقی یا نوری هستند و ویژگی های طراحی ساختاری آنها امکان حذف منابع مختلف خطا (تأثیر دما ، ارتعاشات ، نیروی مویرگی و غیره) را فراهم می آورد. دقت بالا توسط یک مانومتر جیوه دو چاه برای اندازه گیری فشار مطلق با یک بازده حجمی (شکل 2) حاصل می شود ، که برای تعیین دما در دماسنج های گازی استاندارد استفاده می شود (D. I. Mendeleev All-Union Institute of Metrology). محدوده اندازه گیری این مانومتر 0-0/03 MN / m2 (0-1000 میلی متر جیوه) است.

 

برای بهبود عملکرد مانومترها (عمدتاً صحت قرائت ها) از سیستم های مانیتورینگ برای تعیین خودکار ارتفاع شرکت استفاده می شود