انزال زودرس – شروع و متوقف کردن روش

[ad_1]

درمان انزال زودرس می تواند انجام شود با شروع و متوقف کردن روش. هدف این است که برای گرفتن بدن خود را با استفاده از به قادر بودن به آخرین طولانی تر است. در اینجا 3 گام مهم در مورد نحوه انجام شروع و توقف روش درمان انزال زودرس.

1. هیجان زده یا با کمک یک شریک و یا از طریق خود ارضایی. برای بسیاری از افراد دومی است برای رفتن به آسان ترین مگر اینکه شما یک درک دختر که مایل به کمک به شما تمرین برای درمان انزال زودرس.

2. هنگامی که شما احساس می کنید شما در مورد رسیدن به اوج عقب نگه داشتن و متوقف کردن همه چیز. حفظ خود و مطمئن شوید که به موعد انزال. آن را نگه دارید در تنفس عمیق و استراحت خود را برای چند لحظه.

3. هنگامی که شما احساس می کنید که کمی آرام و می توانید در ادامه برخی بیشتر و سپس ادامه دهید. دوباره برای رسیدن به نقطه اوج و در عین حال دوباره هنگامی که شما وجود دارد جلو و عقب و متوقف شود.

4. این باید تکرار و بیش از بیش. آنچه شما انجام می دهند این است که آموزش بدن خود را به احساس می کنید آنچه در آن مانند به آخرین طولانی و جلوگیری از انزال زودرس.

5. هر بار که شما تمرین شروع و توقف روش شما باید توجه کنید که زمان بین خود را شروع می شود و متوقف می شود افزایش خواهد یافت. معنی است که شما در واقع قادر به گذشته بسیار طولانی تر از همیشه قبل از.

6. ادامه داد: عمل تنظیم بدن خود را به تبدیل شدن به یک با ماندگاری طولانی و جلوگیری از انزال زودرس. شما همچنین توسعه مهارت های مقابله با انزال زودرس هنگامی که شما آن را حس حال آمدن است.

با توقف و سپس دوباره شروع به شما خواهد آموخت که لازم تنفس و نگه دارید در تکنیک های که مورد نیاز برای جلوگیری از انزال زودرس از اتفاق می افتد.

[ad_2]