انتخاب رییس دیوان محاسبات در دستور کار امروز مجلس

[ad_1]

جلسه علنی امروز- چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیات رییسه دستور روز را قرائت کرد؛ انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات موضوع ماده یک قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، انتخاب ۲ نفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای‌عالی‌نظام‌پزشکی، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره( ۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور، انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به عنوان ناظر درشورای عالی انرژی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین در جلسه علنی امروز یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان عضو کمیته‌ حمایت ‌از انقلاب ‌اسلامی مردم ‌فلسطین، دو نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو دبیرخانه‌ دائمی‌کنفرانس‌های ‌بین‌المللی‌ فلسطین، یک‌ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران، یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور انتخاب می شوند.

انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور و انتخاب دادستان ‌دیوان محاسبات‌کشور نیز در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.

[ad_2]

Source link