اصلاح ۲۴ رقم گندم متناسب با آب و هوای لرستان

[ad_1]

به گزارش ایرنا اسفندیار حسنی مقدم روز پنجشنبه در بازدید از مرکز خرید گندم شهرستان ازنا، پتانسیل عملکرد این ارقام را مطلوب دانست و اظهار داشت: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان تا کنون  ۱۲۳ هزار و ۳۵۹ تن بوده است.

وی تصریح کرد: سال زراعی جاری عدم پراکنش مطلوب بارندگی در فصل بهار موجب تنش خشکی و کاهش عملکرد مزارع دیم استان شد اما در هر حال کیفیت گندم‌های تولیدی لرستان مطلوب می باشد.

وی اظهار داشت: امسال گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط ۵۰ مرکز دریافت می‌شود و پیش بینی شده در مجموع  ۳۲۰ هزار تن ازاین محصولات استراتژیک توسط دولت در استان خریداری شود.

به گفته حسنی مقدم در شهرستان ازنا نیز تا این زمان مقدار ١٢ هزار و ۵۰۰ گندم مازاد کشاورزان خریداری شده است.

۸ هزار و ۲۴۱ تن گندم مازاد کشاورزان استان پارسال به صورت تضمینی خریداری و مجموع ۵۰۰ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان مطالبات این قشر به طور کامل تاشهریورماه تسویه شده است.

این میزان از طریق ۴۰ مرکز و در قالب ۶۴ هزار و ۲۶۱ محموله از ۲۷ هزار و ۴۷۲ کشاورز خریداری شده که بیشترین میزان خرید گندم به ترتیب مربوط به ازنا، کوهدشت و دلفان بود.

[ad_2]

Source link